Visie

visie alerazorg
Visie Alerazorg met de volgende uitgangspunten:

Op het moment dat er een vraag is voor zorg en ondersteuning hebben wij daar goede professionals voor. Mensen vragen om zorg als het niet meer anders kan en willen juist in deze kwetsbare positie met respect behandeld worden. Zorgverlening is een samenwerkingsproces en er zijn dus meerdere partijen voor nodig om dit te laten werken. Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt en dat het 'klikt'.

Voor goede zorg en ondersteuning is deskundigheid en het nakomen van afspraken een belangrijke voorwaarde, dit gaat in overleg met de zorgverlener en de cliënt.

Alerazorg werkt vanuit de zorgvrager volgens geldende wetten, regels en voorschriften. En Alerazorg zorgt er voor dat procedures en administratie vlekkeloos verlopen. Zorg moet betaalbaar zijn en blijven, maar bij zorg voor mensen staan kosten nooit voorop.