Medewerkers

medewerkers-alerazorg
Zorg en ondersteuning is voor mensen bijna altijd noodzaak. Liever waren ze volledig zelfstandig gebleven. Naast deskundigheid staat daarom de eigen menselijke waardigheid van de cliënt voor medewerkers van Alerazorg centraal. Dit vereist van hen veel motivatie, een flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kan alleen als je je eigen werk zoveel mogelijk zelf kunnen inrichten, uitvoeren en regelen tijdens langdurige en persoonlijke contacten met de cliënt.

De organisatie en werkwijze van Alerazorg zijn hierop afgestemd. Kleine organisatie, korte lijnen, lage administratieve last, minimaal en functioneel management, hoge eigen verantwoordelijkheid, een rechtvaardige beloning en sociale arbeidsvoorwaarden zijn instrumenten die Alerazorg hanteert. Hoewel Alerazorg als BV bestaansrecht moet hebben, zijn omzet en winst uitdrukkelijk geen doel.