Mensenwerk

mensenwerk
Tenslotte; er gaan altijd wel eens dingen mis. Zorg blijft mensenwerk. U bespreekt dit in eerste instantie met uw eigen zorgverlener. Onze ervaring leert dat 90% dan opgelost wordt.

Komt u er om welke reden dan ook toch niet uit, dan kunt u contact opnemen met het kantoor. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een klachtencommissie en kunt u via deze weg een klacht indienen mocht u van mening zijn dat we er samen niet uitkomen.