Klik tussen personen

klik tussen personen
We stellen samen met u een zorgplan op waarin precies staat wat Alerazorg voor u gaat doen, wie die zorg gaat verlenen en op welke momenten. Uit ervaring weten we dat u het liefst met één zorgverlener te maken heeft waarmee het klikt. Alerazorg doet hiervoor maximaal haar best, maar verwacht van u ook begrip als dat door vakantie, ziekte, en bijzondere situaties eens niet kan.

Uw eigen zorgverlener zoekt dan een vervanger uit en stelt u hiervan op de hoogte. Het uitgangspunt is dat u goede zorg krijgt op de afgesproken momenten.